Perkhidmatan Kredit Komuniti Pinjaman Wang Berlesen KPKT

  • admin
  • Aug 26, 2023
Pinjaman Wang Berlesen KPKT

Dalam kehidupan moden yang penuh cabaran, terdapat pelbagai keperluan kewangan yang mungkin timbul pada bila-bila masa. Daripada bayaran pendidikan hingga pembaikan rumah yang perlu dilakukan dengan segera, situasi kewangan kita boleh berubah dengan cepat. Oleh itu, penting untuk mengetahui tentang pinjaman wang berlesen KPKT, yang boleh menjadi penyelamat anda dalam keadaan yang mencabar ini.

Pengetahuan tentang hak peminjam adalah penting untuk membantu orang ramai membezakan antara perkhidmatan Kredit Komuniti yang sah dan amalan pinjaman.

Walaupun perkhidmatan Kredit Komuniti (KK) diselia oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui Akta Pinjam Wang 1951 (Akta 400), pengguna perlu bijak memahami hak mereka sebelum bersetuju untuk membuat pinjaman.

Mengelakkan Penipuan Dalam Perkhidmatan Kredit Komuniti

Mengelakkan Penipuan Dalam Perkhidmatan Kredit Komuniti

Pinjaman wang berlesen KPKT merujuk kepada pinjaman wang yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) Malaysia kepada individu yang memerlukannya. Pinjaman ini adalah salah satu cara yang paling popular dan mudah untuk mendapatkan sokongan kewangan dalam negara.

Kementerian Kemajuan Kerajaan Tempatan (KPKT) menjelaskan, pengetahuan mengenai hak peminjam bukan sahaja membantu pengguna memahami konsep pinjaman, malah juga memberi mereka keupayaan untuk membezakan antara LEMBU dan pemberi pinjaman atau penipu.

Beliau menggariskan kadar faedah yang dikenakan pemiutang kepada peminjam adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian bagi memastikan pengguna tidak membayar lebih daripada sepatutnya.

Hak-hak Peminjam di bawah Akta 400

“Dalam konteks ini, peminjam hanya perlu membayar kadar faedah sehingga 12 peratus setahun untuk pinjaman bercagar, manakala kadar faedah sehingga 18 peratus setahun ditetapkan untuk pinjaman tidak bercagar.”

Di samping itu, mengikut Seksyen 17A Akta 400, jumlah faedah yang boleh dikutip oleh KK tidak boleh melebihi jumlah pokok pinjaman.

Dalam usaha memastikan keutuhan urusan pinjaman, Ku Mashariman menegaskan bahawa sebarang perjanjian antara peminjam dan KK hendaklah menggunakan dokumen perjanjian pinjaman yang ditetapkan dalam Surat Ikatan 400. Bagi pinjaman tanpa cagaran, dokumen ini dirujuk sebagai Jadual J, manakala pinjaman dengan penggunaan cagaran Jadual K.

Dokumen Perjanjian

“Peminjam juga berhak mendapatkan salinan dokumen perjanjian pinjaman secara percuma dan dinasihatkan menyimpan salinan tersebut. Selain itu, setiap bayaran balik perlu disertakan dengan resit sebagai bukti transaksi yang sah,” tambahnya.

Ku Mashariman turut memberi amaran supaya peminjam tidak menandatangani dokumen perjanjian pinjaman sekiranya masih kosong. Urus niaga pinjaman hanya boleh dibuat selepas dokumen perjanjian pinjaman telah diisi dengan lengkap, dimeterai dan dikeluarkan di premis berdaftar.

Adalah penting untuk diingat bahawa setakat 30 Jun 2023, terdapat 4,699 firma KK berlesen di seluruh negara. Lesen untuk Semenanjung Malaysia dikeluarkan oleh KPKT, manakala lesen untuk Sarawak, Sabah dan Labuan ditadbir oleh kerajaan negeri masing-masing.

Perbezaan Pinjaman Ah long vs Pinjaman Wang Berlesen

KK adalah entiti yang berbeza dengan ah long. Pengguna boleh menyemak maklumat mengenai perkhidmatan KK melalui aplikasi i-KrediKom.
Kadar faedah yang ditetapkan adalah seperti yang dinyatakan sebelum ini, dan kadar penalti untuk pembayaran ansuran bulanan lewat ialah kira-kira lapan peratus setahun.

Bahaya Ah Long

Berbeza dengan KK, ah long menetapkan kadar keuntungan yang tinggi, mencecah sehingga 50 peratus sebulan. Syarat perjanjian pinjaman juga sering mengikut kehendak mereka, dan kadangkala, tiada perjanjian bertulis dihasilkan.

Ah long juga telah diiktiraf kerana mengenakan denda yang terlalu tinggi untuk pembayaran lewat dan sering melibatkan ancaman atau keganasan terhadap peminjam.

Scammer: Penawaran Palsu

Manakala scammer pula ialah kumpulan yang menawarkan pinjaman palsu. Tambah Ku Mashariman, KK merupakan entiti yang sentiasa dikawal rapi oleh KPKT. Ini membolehkan syarikat KK memberi pinjaman mengikut tahap faedah yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang mempunyai kuasa wakil. Lesen KK juga perlu diperbaharui setiap dua tahun.

Perlindungan dan Tindakan KPKT

KPKT juga menjalankan pemantauan berkala terhadap syarikat KK bagi memastikan hak peminjam terjamin termasuk dari segi tahap faedah dan urus niaga yang adil.

Bagi aduan yang diterima daripada pinjaman wang berlesen, KPKT akan menjalankan siasatan lanjut. Sekiranya terdapat kesilapan, tindakan kompaun atau pertuduhan di mahkamah akan diambil terhadap syarikat KK berkenaan. KPKT juga boleh menggantung atau membatalkan lesen syarikat KK yang melanggar undang-undang dan peraturan.

Ku Mashariman menegaskan peminjam perlu berhati-hati dengan tawaran bayaran pendahuluan atau wang untuk menyemak butiran di CTOS atau Bank Negara. Ini kerana scammer sering menggunakan alasan ini untuk menipu peminjam.

Baca Seterusnya: Pinjaman Wang Berlesen – Pilih syarikat Lesen Sah

Kesimpulan

Jadi, perkara paling penting ialah peminjam perlu teliti dan memahami hak mereka sebelum membuat urusan pinjaman bagi mengelak daripada menjadi mangsa scammer,”

Tambahnya, terdapat kes di mana peminjam mendedahkan bahawa mereka telah membuat urusan pinjaman di luar premis syarikat KK atau di dalam talian, dan menandatangani perjanjian kosong dengan harapan mendapat RM20,000.

Bagaimanapun, siasatan mendapati peminjam ini telah ditipu ah long, dan kes itu telah dirujuk kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia untuk tindakan lanjut.

Selain itu, Ku Mashariman menyatakan bahawa penipu juga menggunakan nama syarikat KK yang didaftarkan di media sosial, WhatsApp, dan laman web palsu untuk menipu peminjam.
Pihak KPKT telah mengambil tindakan dengan melaporkan kes ini kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) untuk tindakan selanjutnya.

Sebagai nasihat terakhir, Ku Mashariman menegaskan peminjam perlu memastikan urusan urus niaga pinjaman hanya dijalankan di premis syarikat KK yang berdaftar dan dengan saksi yang sah seperti guam atau angkat sumpah.

“KPKT sentiasa tegas dalam memantau aduan peminjam bagi memastikan integriti Kredit Komuniti terpelihara. Ia mesti menjadi sumber yang dipercayai bagi peminjam yang memerlukan pinjaman wang berlesen kpkt,”